Help

En Levende Bok

MAT SOM ER OFRET TIL AVGUDENE

1 Det neste spørsmålet deres gjelder dette med å spise mat som er ofret til avguder. Alle mener visst at de selv har det rette svaret her! Men selv om det å være en «allviter» får oss til å føle oss betydningsfulle, så er det kjærlighet som trengs for å bygge opp menigheten.
2 Hvis noen tror at han har alle svarene, viser han bare sin uvitenhet.
3 Det menneske som i sannhet elsker Gud, er også kjent av Gud.
4 Hva så med dette? Skal vi spise kjøtt som er blitt ofret til avguder? Vi vet alle at en avgud ikke er noen virkelig gud. Det er bare én Gud.
5 Ifølge enkelte mennesker er det mange guder, både i himmelen og på jorden.
6 Men vi vet at det bare er én Gud, Faderen, som skapte alt og som bestemte oss til å være hans. Og det er én Herre Jesus Kristus, som skapte alt og som gir oss liv.
7 Det er enkelte kristne som ikke innser dette. Hele livet har de vært vant til å tenke på avguder som levende vesener, og de har trodd at mat som ofres til avguder, ofres til virkelige guder. Når de spiser slik mat, plager det dem, og de plages i sin samvittighet.
8 Husk bare at Gud ikke bryr seg om vi spiser eller om vi lar det være. Vi vinner ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar det være.
9 Men ta dere i vare når dere bruker friheten til å spise den slags mat, så dere ikke blir årsak til at en kristen bror synder. Ikke alle er like sterke.
10 Dette kan skje: En som tror det er galt å spise denne maten, ser at du spiser i et avgudshus, for du vet at det er ikke noe galt i det. Så blir han også frimodig og gjør det, skjønt han hele tiden føler at det er galt.
11 Fordi du vet «at det er helt i orden å gjøre det», blir du ansvarlig for at en bror med usikker samvittighet, en som Kristus døde for, går fortapt.
12 Det er synd mot Kristus å synde mot en bror ved å oppmuntre ham til å gjøre noe han tror er galt.
13 Hvis det å spise kjøtt som er ofret til avguder, kan få min bror til å synde, vil jeg ikke spise noe slikt så lenge jeg lever. Jeg vil ikke gjøre dette mot ham.
© 2018 ERF Medien