Help

En Levende Bok

SPØRSMÅL OM EKTESKAP

1 Med hensyn til de spørsmålene dere stilte i forrige brev, vil jeg svare: Hvis dere ikke gifter dere, er det bra.
2 Men vanligvis er det best å gifte seg. Hver mann skal ha sin egen kone, og hver kvinne sin egen mann, ellers kan dere falle tilbake i synd.
3 Mannen skal gi sin kone alle rettigheter som gift kvinne, og kvinnen skal gjøre det samme for sin mann.
4 For en pike som gifter seg, har ikke lenger den fulle rett over sin egen kropp. Det er hennes mann som bestemmer over den. På samme måte har ikke mannen den fulle rett over sin kropp, for den tilhører også hans kone.
5 Dere må ikke nekte hverandre disse rettighetene. Det eneste unntak fra denne regelen er om både mann og kone blir enige om å avstå fra ekteskapelig samliv for en begrenset tid, slik at de kan gi seg mer hen til bønn. Etterpå skal de komme sammen igjen, slik at Satan ikke skal bli i stand til å friste dem på grunn av mangel på selvkontroll.
6 Jeg sier ikke at dere må gifte dere, men dere kan godt gjøre det hvis dere vil.
7 Jeg skulle ønske alle kunne klare seg uten ekteskap, slik som jeg. Men vi er ikke like. Gud gir noen ekteskapets gave, mens han gir andre den gave at de er i stand til å leve lykkelig som ugift.
8 Jeg sier derfor til dere som ikke er gift, og til enkene, at det er bedre å forbli ugifte, hvis dere kan.
9 Men hvis dere ikke kan leve avholdende, så gift dere. Det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær.
10 Til dem som er gift, har jeg dette påbudet, ? ikke fra meg selv men fra Herren: En kone må ikke forlate sin mann.
11 Men er hun skilt fra ham, så skal hun enten forbli alene eller gå tilbake til ham. Og mannen må ikke skille seg fra sin kone.
12 Her ønsker jeg å legge til noen egne betraktninger. Dette er ikke direkte påbud fra Herren, men for meg synes de å være riktige. Hvis en kristen mann har en kone som ikke er kristen, men hun ønsker å bli hos ham likevel, må han ikke forlate henne eller sende henne fra seg.
13 Og hvis en kristen kvinne har en mann som ikke er kristen, og han ønsker at hun skal bli hos ham, må hun ikke forlate ham.
14 For mannen føres nærmere Gud ved sin kristne kone, og den vantro kvinnen føres nærmere Gud ved den kristne ektemannen. Hadde det ikke vært slik, ville barna deres vært betraktet som vantro ? men som det nå er, betraktes de som hellige.
15 Men hvis mannen eller kvinnen som ikke selv er kristen, vil forlate ektefellen, så er det tillatt. I slike tilfeller skal ikke den kristne mann eller kone insistere på at den andre skal bli, for Gud vil at hans barn skal leve i fred og harmoni.
16 Dere kvinner har jo ingen garanti for at mennene skal bli omvendt. Det samme kan sies om dere menn med koner som ikke er kristne.
17 Men sørg for at dere lever slik som Gud vil, når dere tar bestemmelser i saker som dette. Enten man er gift eller ugift skal man leve i overensstemmelse med Guds ledelse, og du skal godta den situasjon Gud setter deg i. Dette er den regel jeg gir i alle menigheter.
18 En mann som for eksempel hadde gjennomgått den jødiske omskjærelsesseremoni før han ble en kristen, skal ikke bekymre seg over dette. Er han ikke blitt omskåret, skal han ikke gjøre det nå.
19 Det betyr ingenting om en kristen har gjennomgått denne seremonien eller ikke. Men det betyr mye om han lever slik Gud vil og holder Guds bud. Det er det som teller.
20 Vanligvis skal et menneske fortsette med det arbeidet han hadde da Gud kalte ham.
21 Er du slave? Ikke vær bekymret for det ? men hvis du har anledning til å bli fri, så benytt den.
22 Hvis Herren kaller deg, og du er slave, så husk at Kristus har satt deg fri fra syndens forferdelige makt. Kaller han deg som er fri, skal du huske at du fra nå av er Kristi tjener.
23 Dere er kjøpt av Kristus, han har betalt for dere, så dere tilhører ham. Vær da også fri fra jordisk stolthet og frykt.
24 Kjære brødre. Hver enkelt av dere skal bli der dere var da Kristus kalte dere. Herren skal hjelpe dere i alle ting.
25 Nå vil jeg forsøke å svare på det andre spørsmålet deres. Hva med piker som ennå ikke er gift? Har de tillatelse til å gifte seg? Jeg har ikke noe spesielt påbud fra Herren som kan besvare spørsmålet, men Herren har i sin godhet gitt meg visdom, og jeg er glad for å kunne fortelle dere hva jeg mener.
26 Problemet er at vi kristne for øyeblikket er i livsfare. I slike tider tror jeg at det er best å forbli ugift.
27 Selvsagt skal du ikke skille deg på grunn av dette dersom du allerede er gift. Men er du det ikke, så sett ikke noe ekstra inn på å bli det nå.
28 Hvis dere menn bestemmer dere for å gifte dere likevel, så er det helt i orden, og hvis en pike gifter seg i tider som disse, så er det ingen synd. Men ekteskapet vil nok føre med seg ekstra problemer som jeg skulle ønske dere kunne slippe akkurat nå.
29 Det er viktig å huske, at den tiden vi har igjen, er kort. Av den grunn bør de som har koner, være så frie som mulig for Herren.
30 Hverken lykke eller sorg eller rikdom skulle holde noen tilbake fra å gjøre Guds gjerning.
31 De som stadig er i kontakt med de ting som denne verden tilbyr, bør tenke på at de ikke kan beholde noe av det. For verden slik den er nå, går mot sin undergang.
32 I alt dere gjør, vil jeg at dere skal være uten bekymringer. En ugift mann kan tilbringe sin tid med å gjøre Herrens gjerning og tenke på hvordan han best skal leve til hans ære.
33 Men en gift mann kan ikke så godt gjøre det. Han må tenke på sitt jordiske ansvar og hvordan han kan være sin kone til lags.
34 Han er delt i sine interesser. På samme måten er det med en pike som gifter seg. Hun står overfor det samme problemet. En pike som ikke er gift, er ivrig etter å tekkes Herren i alt hun er og gjør. Men en gift kvinne må tenke på andre ting, hvordan hun kan være sin mann til lags.
35 Jeg sier dette for å hjelpe dere, ikke for å holde dere vekk fra ekteskapet. Jeg vil at dere skal gjøre det som hjelper dere til å tjene Herren best. Jeg ønsker at dere skal kunne gi mest mulig tid og interesse til Guds rike.
36 Men hvis noen føler at han vil gifte seg fordi han har vanskeligheter med å beherske sin lidenskap, så er det i orden. Det er ingen synd. La ham gifte seg.
37 På den annen side, hvis en mann har viljestyrke nok til ikke å gifte seg og finner ut at han verken trenger det eller vil det, så har han truffet en klok beslutning.
38 Det menneske som gifter seg, gjør altså vel, og den som ikke gifter seg, gjør noe enda bedre.
39 En kvinne er bundet til sin mann så lenge han lever. Hvis mannen hennes dør, kan hun gifte seg igjen, men bare hvis hun gifter seg med en kristen.
40 Men etter min mening vil hun være lykkeligere om hun ikke gifter seg igjen. Jeg tror jeg har gitt dere råd ved Guds Ånd.
© 2018 ERF Medien