Help

En Levende Bok

1 Hva kommer det av at dere, når dere har noe imot andre kristne, går til «loven» og ber en hedensk rett å avgjøre saken i stedet for å la andre kristne ta seg av det og dømme om hva som er rett?
2 Vet dere ikke at vi en dag skal dømme og styre verden? Hvorfor kan dere da ikke dømme slike småsaker blant dere?
3 Er dere ikke klar over at vi kristne til og med skal dømme himmelens engler? Da skulle dere være i stand til å ordne opp i egne problemer her på jorden.
4 Hvorfor gå til utenforstående dommere som ikke engang er kristne?
5 Jeg forsøker å gjøre dere skamfulle. Er det ikke noen i hele menigheten som er klok nok til å dømme i saker som denne?
6 I stedet går en kristen til sak mot en annen og anklager sin kristne bror for de vantros domstol.
7 I det hele tatt er det et nederlag for dere kristne å ha slike rettssaker. Hvorfor ikke tåle uretten og la det bli med det? Det ville være til større ære for Herren om dere ble lurt.
8 I stedet blir det dere som gjør synd, og dere skader andre, til og med deres egne brødre.
9-10 Vet dere ikke at de som gjør slikt, ikke skal få del i Guds rike? Dere må ikke bedra dere selv. De som lever et umoralsk liv ? som er avgudsdyrkere og driver hor eller menn som ligger med menn ? vil ikke få del i hans rike. Det samme gjelder tyver eller griske mennesker, drukkenbolter og de som farer med sladder.
11 Det var en tid noen av dere levde slik, men nå er dere renset og innviet til Gud. Han har godtatt dere på grunn av det den Herre Jesus Kristus og Guds Ånd har gjort for dere.
12 Jeg har lov til alt, men ikke alt er godt for meg. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.
13 Ta dette med maten for eksempel. Gud har gitt oss matlyst og mage til å fordøye maten. Men det betyr ikke at vi skal spise mer enn vi trenger. Tenk ikke på spisingen som noe viktig, for en dag vil Gud gjøre slutt på alt dette.Men å synde på det seksuelle området er alltid galt. Kroppen vår ble skapt for Herren, og Herren ønsker å fylle oss med seg selv.
14 En dag skal Gud med sin kraft reise kroppen vår opp fra døden, slik som han oppreiste den Herre Jesus Kristus.
15 Er dere ikke klar over at dere egentlig er deler og lemmer på Kristus? Skulle jeg da ta en del av Kristus og forene ham med en prostituert? Aldri!
16 Vet dere ikke at hvis en mann forener seg med en prostituert, blir hun en del av ham, og han blir en del av henne? Gud sier jo i Skriften at i hans øyne blir de to ett menneske.
17 Men hvis du gir deg selv til Herren, forenes du og Herren til en person.
18 Det var derfor jeg sa til dere at dere skulle holde dere borte fra seksuell umoral. Ingen annen synd berører kroppen slik som dette. Når dere synder på denne måten, er det mot deres egen kropp.
19 Har dere ikke lært at kroppen er et tempel for den Hellige Ånd. Det var Gud som gav dere Ånden, og han bor selv i dere. Dere tilhører ikke lenger dere selv.
20 Gud har nemlig kjøpt dere for en høy pris. Bruk derfor hver del på kroppen til å gi Gud ære. Det er han som eier den.
© 2018 ERF Medien