Help

En Levende Bok

UMORAL I MENIGHETEN

1 Jeg hører om det fryktelige som er hendt blant dere. Det er så ille at ikke engang hedningene gjør det. Dere har en mann i menigheten som lever i synd med sin fars hustru.
2 Likevel er dere stolte og hovmodige, dere tror dere er åndelige. Hvorfor sørger dere ikke og skammer dere og ser til at denne mannen blir fjernet fra fellesskapet.
3-4 Selv om jeg ikke er hos dere, så har jeg tenkt mye på dette, og i den Herre Jesu Kristi navn har jeg allerede bestemt hva som skal gjøres. Dere skal sammenkalle til menighetsmøte. Den Herre Jesu kraft vil være over dere når dere møtes, og jeg vil være der i ånden.
5 Vi skal støte denne mannen ut fra menighetsfellesskapet og over i Satans hender. Da kan han ha håp om å bli frelst når vår Herre Jesus Kristus kommer igjen.
6 Det er forferdelig at dere roser dere av renhet og enda lar slikt som dette fortsette. Innser dere ikke at selv om bare ett menneske får holde på å synde, så vil snart alle bli påvirket?
7 Fjern denne onde personen, slik at dere kan være rene. For Kristus, Guds lam, er blitt slaktet for oss.
8 La oss derfor holde høytid og vokse oss sterke i Kristus. Vi skal legge bak oss det gamle livet med hat og ondskap. La oss i stedet holde høytid med oppriktighet og sannhet.
9 Da jeg tidligere skrev til dere, sa jeg at dere ikke måtte blande dere med dårlige mennesker.
10 Men da jeg sa det, talte jeg ikke om vantro mennesker som lever i seksuelle synder, eller om bedragere og tyver og avgudsdyrkere. Dere kan jo ikke leve i denne verden uten å komme i kontakt med slike mennesker.
11 Det jeg mente var at dere ikke skal ha samfunn med noen som sier seg å være en kristen bror men ligger under for seksuelle synder. Det samme gjelder dem som er griske og uærlige eller tilber avguder. Enhver kristen skal tåle å leve i lyset med alt han gjør. Dere skal ikke engang spise sammen med slike mennesker.

VI SKAL DØMME OSS SELV

12 Det er ikke vår oppgave å dømme dem som er utenfor. Men det er absolutt vår oppgave å dømme dem som er medlemmer av menigheten og som synder på slike områder. Vi skal dømme dem strengt.
13 Gud alene er dommer for dem som er utenfor. Men dere må selv gjøre opp med denne mannen og få ham ut av menigheten.
© 2018 ERF Medien