Help

En Levende Bok

1 Dere skal se på Apollos og meg som Kristi tjenere, som deler ut Guds velsignelser og forklarer Guds hemmeligheter.
2 Det aller viktigste ved å være en tjener er at han gjør det hans herre ber ham om.
3 Hva med meg? Har jeg vært en god tjener? Jeg bekymrer meg ikke for hva dere mener om den saken, eller hva andre mener. Jeg stoler ikke engang på min egen mening.
4 Min samvittighet er ren, men ikke engang det er noe endelig bevis. Det er Herren selv som må undersøke meg og felle dommen.
5 Ta dere derfor i vare så dere ikke feller dommer før Herren kommer tilbake. Han skal avgjøre om en tjener er god eller ikke. Når Herren kommer, vil han tenne lyset, slik at alle kan se nøyaktig hvordan vi er. Da skal alle få vite hvorfor vi har gjort Herrens gjerning. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.

DERE MÅ IKKE HA FAVORITTER

6 Jeg har brukt Apollos og meg selv som eksempler for å illustrere hva jeg sier. Dere skal ikke ha favoritter. Dere skal ikke sette en av Guds lærere over en annen.
7 Hvorfor er dere så oppblåste? Hva har dere som Gud ikke har gitt dere? Og hvis alt er fra Gud, hvorfor oppfører dere dere som om dere har utrettet noe på egen hånd?
8 Det ser ut til at dere mener at dere allerede har den åndelige kraften dere trenger. Dere er mette og åndelig tilfredse. Dere er blitt rike og oppfører dere som konger. Jeg skulle ønske dere allerede satt på tronene deres! For når den tiden kommer, kan dere være sikre på at også vi vil være der. Vi skal regjere sammen med dere.
9 Enkelte ganger tror jeg Gud har plassert oss apostler helt bakerst i rekken. Vi er blitt som dødsdømte som venter på å bli henrettet. Ja, vi er visst blitt et skuespill for både engler og mennesker.
10 Dere sier at kristendommen har gjort oss til dårer, men dere er selvsagt alle sammen kloke og fornuftige kristne! Vi er svake, men det er ikke dere! Dere har godt rykte, mens vi blir utledd.
11 Inntil denne stund har vi gått sultne og tørste og ikke engang hatt klær nok til å holde oss varme. Vi er blitt sparket hit og dit og har ikke hatt noe eget hjem.
12 Vi har arbeidet tungt for å tjene til livets opphold. Vi har velsignet dem som forbannet oss.
13 Vi har svart rolig når det er blitt snakket stygt om oss. Men til dette øyeblikk har vi vært betraktet som søppel og avfall.
14 Jeg skriver ikke dette for at dere skal bli skamfulle men for å advare dere og gi dere råd.
15 For selv om dere kan ha ti tusen andre som lærer dere om Kristus, så husk at dere har bare meg som åndelig far. Det var jo jeg som førte dere til Kristus da jeg forkynte evangeliet for dere.
16 Jeg ber dere derfor at dere følger mitt eksempel og gjør som jeg.
17 Det er den egentlige grunnen til at jeg sender Timoteus ? å hjelpe dere til å gjøre dette. Han er en av dem jeg har vunnet for Kristus, en elsket og pålitelig sønn i Herren. Han vil minne dere om hva jeg lærer i menighetene overalt hvor jeg kommer.
18 Jeg vet at noen av dere er blitt hovmodige, og dere tror at jeg er redd for å komme og snakke med dere.
19 Men jeg kommer, og hvis Herren tillater det, kommer jeg snart. Da skal jeg finne ut om dere bare er store i ord, eller om dere virkelig har Guds kraft.
20 Guds rike er ikke bare ord, det er å leve ved Guds kraft.
21 Hva velger dere? Skal jeg komme med straff og skjenn, eller skal jeg komme med stille kjærlighet og vennlighet?
© 2018 ERF Medien