Hjelp

En Levende Bok

GUDS MEDARBEIDERE

1 Kjære brødre, jeg har talt til dere som om dere fremdeles var spebarn i kristenlivet, til slike som ikke følger Herren, men sine egne lyster. Jeg kan ikke snakke til dere som jeg ville gjort til sunne kristne, som er fylt med Ånden.
2 Jeg har vært nødt til å gi dere melk og ikke solid kost. Dere kunne jo ikke fordøye noe sterkere. Fremdeles må jeg gi dere melk.
3 Dere er spebarnskristne, underlagt deres egne ønsker, ikke Guds. Når dere er misunnelige på hverandre og deler dere opp i grupper, beviser ikke det at dere fremdeles er spebarn som ønsker å gå deres egen vei? Dere oppfører dere som mennesker som ikke tilhører Herren i det hele tatt.
4 Dere krangler om hvorvidt jeg er større enn Apollos og splitter på denne måten hele menigheten. Viser ikke dette hvor lite dere har vokst i Herren?
5 Hvem er jeg, og hvem er Apollos, at vi skulle bli årsak til strid? Vi er jo bare Guds tjenere. Vi har våre spesielle evner, og det var ved vår hjelp dere kom til tro.
6 Min tjeneste var å plante såkornet i hjertene deres. Apollos' tjeneste var å vanne, men det var Gud, ikke vi, som fikk det til å vokse.
7 Mennesket som sørger for å plante eller vanne, er ikke særlig betydningsfull. Gud er betydningsfull, fordi det er han som får det til å vokse.
8 Apollos og jeg arbeider sammen og har det samme mål for øye, selv om vi hver for oss vil bli belønnet for vårt eget arbeid.
9 Vi er bare Guds medarbeidere. Dere er Guds hage, ikke vår. Dere er Guds bygning, ikke vår.
10 Gud har i sin godhet lært meg hvordan jeg skal bygge på rett måte. Jeg har lagt grunnvollen, og Apollos har bygd på den. Men den som bygger, må passe på hvordan han bygger
11 Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den vi allerede har ? Jesus Kristus.
12 Men det er forskjellige sorter materiale som kan brukes når man skal bygge. Noen bruker gull og sølv og juveler, mens andre bygger med pinner og høy eller strå!
13 En dag skal det vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag kommer med ild, og ilden skal avsløre om arbeidet var gjort med gode materialer.
14 Da skal den bygningsmannen som har bygd på grunnvollen med de rette materialer, få sin lønn.
15 Men hvis huset han har bygd, brenner opp, vil det bli et stort tap for ham. Selv vil han bli frelst, men som et menneske som slipper unna gjennom et flammehav.
16 Er dere ikke klar over at dere er Guds hus og at Guds Ånd bor iblant dere?
17 Hvis noen forurenser eller ødelegger Guds hjem, vil Gud ødelegge ham. For Guds hjem er hellig og rent, og dere er dette hjemmet.
18 Slutt med å lure dere selv! Hvis dere regner dere for å stå over gjennomsnittet når det gjelder intelligens, så er det bedre dere legger dette til side, slik at det ikke skal hindre dere i å finne den sanne visdom, ? den som er fra Gud.
19 For denne verdens visdom er uforstand i Guds øyne. Det står skrevet i Jobs bok at Herren fanger de vise i deres egen list.
20 Og i Salmenes bok står det at Herren kjenner de klokes tanker og vet at de ikke er noe verdt.
21 Vær derfor ikke stolte over å følge de menn som hører denne verden til. Gud har allerede gitt dere alt dere trenger.
22 Han har gitt dere Paulus og Apollos og Peter til hjelpere. Han har gitt dere hele verden, og den står til rådighet for dere, ja, liv og død er tjenere for dere. Han har gitt dere alt det som er nå og alt som hører framtiden til. Alt er deres,
23 dere som tilhører Kristus, og Kristus hører Gud til.
© 2017 ERF Medien