Help

En Levende Bok

GUDS HEMMELIGHET

1 Kjære brødre, da jeg første gang kom til dere, brukte jeg ikke høyttravende ord eller kløktige tanker da jeg forkynte Guds budskap.
2 Jeg bestemte meg for at jeg bare ville tale om Jesus Kristus og hans død på korset.
3 Jeg kom til dere i svakhet ? skrøpelig og skjelvende.
4 Min forkynnelse var enkel, ikke med oratorisk begavelse og menneskelig visdom. Men den Hellige Ånds kraft var i ordene mine og beviste for dem som hørte at budskapet var fra Gud.
5 Jeg gjorde dette fordi jeg ønsket at troen skulle være grunnfestet i Gud, ikke i menneskelig visdom.
6 Men når jeg er blant modne kristne, taler jeg visdom. Det er likevel ikke den visdom som hører denne verden til. Den går jo likevel til grunne.
7 Våre ord er vise fordi de er fra Gud, og de taler om Guds vise plan for å føre oss inn i himmelens herlighet. Denne planen har tidligere vært skjult for oss, men den var gjort ferdig før verden ble til.
8 De store menn i verden har ikke forstått dette. Hadde de gjort det, ville de aldri ha korsfestet herlighetens Herre.
9 Det er dette Skriftene mener når de sier at ikke noe menneske har sett, hørt eller kunnet forestille seg hvilke fantastiske ting Gud har lagt ferdige for dem som elsker Herren.
10 Men vi kjenner det, for Herren har sendt sin Ånd for å fortelle oss det, og hans Ånd ransaker og viser oss alle Guds dype hemmeligheter.
11 Ingen vet hva et menneske tenker eller hvordan det egentlig er, bortsett fra personen selv. Og ingen kjenner Guds tanker uten Guds egen Ånd.
12 Og Gud har virkelig gitt oss sin Ånd (ikke verdens ånd) for å fortelle oss om nådens gaver og velsignelsen han har gitt oss.
13 Når vi nå har fortalt dere om disse gavene, har vi brukt de ord som den Hellige Ånd har gitt oss, ikke ord som vi av oss selv ville velge. Vi bruker altså den Hellige Ånds ord for å forklare den Hellige Ånds realiteter.
14 Det menneske som ikke har Ånden, kan verken forstå eller godta disse tankene fra Gud. De lyder dumt, for det er bare de som har den Hellige Ånd, som kan forstå hva den Hellige Ånd mener. Andre forstår det rett og slett ikke.
15 Men det åndelige menneske har innsikt i alt, og det plager og bekymrer verdens mennesker, som ikke forstår ham i det hele tatt.
16 Hvordan skulle de kunne det? De har jo aldri lært Guds tanker å kjenne, og har heller aldri drøftet dem med ham. Men så merkelig som det kan høres, har vi kristne virkelig del i Kristi tanker og hans sinn.
© 2018 ERF Medien