Help

En Levende Bok

SISTE INSTRUKSER

1 Her er en del retningslinjer med hensyn til pengene som dere samler inn for å sende til de kristne i Jerusalem, (de samme retningslinjer gav jeg menighetene i Galatia).
2 Hver søndag skal hver enkelt av av dere legge til side noe av det dere har tjent i løpet av uken og bruke det til dette offeret. Beløpet avhenger av hvor mye Herren har hjulpet dere til å tjene. Vent ikke til jeg kommer, for så å samle inn alt på en gang.
3 Dere skal selv plukke ut troverdige budbærere, som kan reise til Jerusalem og levere pengene.
4 Om det viser seg å være best at jeg også drar, kan vi ta turen sammen.
5 Jeg kommer snart på besøk til dere, men først må jeg til Makedonia. Der blir jeg bare en kort stund.
6 Det kan være at jeg blir lenger hos dere, kanskje hele vinteren, så kan dere følge meg videre til mitt neste bestemmelsessted.
7 Denne gangen vil jeg ikke bare være på gjennomreise. Jeg vil komme og bli en stund, hvis Herren tillater det.
8 Her i Efesos blir jeg til pinsehøytiden.
9 Det har virkelig åpnet seg for det jeg forkynner, og vi står midt i en rik virksomhet. Men det er mange fiender også.
10 Hvis Timoteus kommer, så sørg for at han føler seg hjemme. Han gjør Herrens gjerning, akkurat som jeg.
11 Ingen må forakte ham eller se ned på ham (fordi han er ung), Hjelp ham videre på reisen, slik at han kan fare med fred. Jeg ser fram til å treffe ham igjen, sammen med andre som kommer tilbake.
12 Jeg bad Apollos besøke dere sammen med de andre, men han mente at det ikke var Guds vilje å reise nå. Han besøker dere senere når han har anledning til det.
13 Vær våkne! Stå fast i Herren! Oppfør dere som menn! Vær sterke!
14 Og hva dere enn gjør, så gjør det med kjærlighet.
15 Husker dere Stefanas og familien hans? De var de første som ble kristne i Hellas, og de har brukt livet til å hjelpe og tjene de kristne.
16 Gjør det de ber dere om, og gjør alt dere kan for å hjelpe dem. Vær trofast mot alle gode medarbeidere, alle som arbeider med hengivenhet.
17 Jeg er glad for at Stefanas, Fortunatus og Akaikus er kommet hit på et besøk. De gir meg den hjelp som dere ville gitt meg, om dere hadde vært her.
18 De har vært til stor oppmuntring for meg og har virkelig vært en styrke. Det er jeg sikker på at de var for dere også. Jeg håper dere til fulle verdsetter det arbeidet slike mennesker gjør.
19 Menighetene her i Asia sender sine kjærlige hilsener. Akvilas og Priskilla hilser dere, og det gjør også alle de andre i menigheten som møtes i huset deres.
20 Alle vennene har bedt meg å hilse fra dem. Gi alle et kjærlig håndtrykk når dere møtes.
21 Jeg vil skrive de siste ordene i dette brevet med min egen hånd:
22 Hvis noen ikke elsker Herren, skal han være forbannet. Herre Jesus, kom!
23 Må den Herre Jesu Kristi kjærlighet og nåde hvile over dere.
24 Min kjærlighet er med dere alle, for vi tilhører alle Kristus Jesus. Farvel.Hilsen Paulus.
© 2018 ERF Medien