Help

En Levende Bok

EVANGELIETS KJERNE

1 Brødre, la meg nå minne dere om hva evangeliet egentlig er. Det har ikke forandret seg, men det er det samme budskap som jeg forkynte dere tidligere. Dere tok imot det da, og gjør det vel fortsatt? Jeg har vel ikke forkynt evangeliet til ingen nytte?
2 Gjennom det blir dere frelst, hvis dere bare holder fast ved det jeg har sagt.
3 Jeg overleverte helt fra begynnelsen av det som jeg selv hadde mottatt, at Kristus døde for våre synder slik som Skriftene hadde sagt.
4 Han ble begravet, og tre dager senere stod han opp fra graven, akkurat som profetene hadde forutsagt.
5 Han ble sett av Peter og senere av de øvrige tolv.
6 Etter det ble han sett av mer enn fem hundre kristne brødre på en gang. De fleste av dem er ennå i live, selv om noen av dem er døde.
7 Så var det Jakob som så ham, og senere alle apostlene.
8 Sist av alle fikk jeg se ham, lenge etter de andre, selv om jeg var født altfor sent for dette.
9 For jeg er den som er minst verdt av alle apostlene, og jeg skulle ikke engang kalles for en apostel, etter den behandling jeg har gitt Guds menighet.
10 Men det jeg nå er, det er jeg fordi Gud har vist slik godhet og nåde mot meg ? og det ikke uten resultater. Jeg har arbeidet hardere enn noen av de andre apostlene. Skjønt egentlig er det ikke jeg som har gjort det, men Gud som har virket sin velsignelse i meg.
11 Det betyr ingenting hvem som har arbeidet mest, jeg eller de. Det som er viktig, er at vi har forkynt evangeliet for dere, og at dere trodde det.
12 Men si meg en ting: Dere trodde da det vi forkynte, at Kristus er stått opp fra de døde. Hvorfor er det da noen av dere som sier at de døde aldri skal stå opp?
13 Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, så må Kristus fremdeles være død.
14 Og hvis han fremdeles er død, er all vår forkynnelse unyttig, og dere stoler forgjeves på Gud. Det er da verdiløst og håpløst å sette sin lit til ham.
15 Vi apostler er i så fall løgnere, for vi har sagt at Gud oppreiste Kristus fra graven. Og selvfølgelig kan ikke det være sant hvis de døde ikke står opp.
16 Hvis de ikke gjør det, så er Kristus fremdeles død,
17 og dere er bare tåpelige som fortsetter å stole på at Gud skal frelse dere. Ja, dere er fremdeles under fordømmelse på grunn av alle deres synder.
18 I så fall er alle kristne som er døde, fortapte.
19 Og hvis det å være en kristen bare har verdi for oss nå i dette livet, er vi de ynkeligste av alle skapninger.
20 Men vi vet at Kristus virkelig stod opp fra de døde, og han er blitt den første av alle dem som en dag skal stå opp.
21 Døden kom inn i verden på grunn av et menneske, og de dødes oppstandelse er også kommet ved ett menneske.
22 Alle dør vi fordi vi alle er i slekt med Adam. Vi tilhører hans syndige slekt, og der det er synd, blir resultatet død. Men på samme måte skal alle som tror på Kristus stå opp igjen fra de døde.
23 Og det skal skje på denne måten: Kristus oppstod først, og når han kommer igjen skal alle de troende få evig liv med ham.
24 Etter det vil enden komme. Kristus skal overgi riket til Gud Fader, etter at han har gjort ende på fiender av alle slag.
25 For Kristus skal være konge til han har beseiret alle sine fiender.
26 Den siste fiende som skal beseires er døden.
27 Gud gav Kristus makten over alle ting. Bare Gud selv er unntatt fra dette. Det var jo han som overgav alt til sin Sønn.
28 Når Kristus endelig har vunnet slaget mot alle sine fiender, vil han selv underordne seg under Gud. Da skal Gud være alt i alle.
29 Hvis de døde ikke kommer tilbake til livet igjen, hvilken mening er det da i at folk lar seg døpe for dem som er gått bort? Hvorfor gjøre det hvis man ikke tror at de døde en dag skal stå opp igjen?
30 Og hvorfor utsetter vi oss da for fare hver time på dagen?
31 For det er virkelig sant at jeg dør hver dag. Det er like sant som at jeg er stolt over den veksten jeg ser hos dere.
32 Og hvilken betydning var det i at jeg kjempet med ville dyr i Efesos, hvis det bare var noe som hadde mening for livet her nede? Hvis vi aldri skal stå opp igjen fra de døde, da kan vi like godt leve glade dager her. La oss da ete, drikke og være glade. Hvilken forskjell gjør det? I morgen dør vi, og det blir slutten på alt!
33 La dere ikke narre av dem som sier slikt. Hvis dere hører på dem, vil dere begynne å oppføre dere som dem.
34 Kom til fornuft og slutt å synde. Det er til skam for dere at jeg sier dette, men noen av dere er ikke kristne i det hele tatt og har aldri egentlig kjent Gud.

EN NY KROPP

35 Noen spør kanskje: «Hvordan skal de døde stå opp igjen? Hva slags kropper skal de ha?»
36 For et dumt spørsmål! Du finner svaret i din egen hage. Når du sår et frø i jorden, vokser det ikke til en plante hvis det ikke «dør» først.
37 Når det grønne skuddet kommer opp fra frøet, er det helt annerledes enn det frøet du først sådde. Det eneste du sår i jorden, er et tørt lite hvetekorn, eller hva det nå er.
38 Så gir Gud det en ny vakker kropp ? akkurat det slaget som han vil at det skal ha. Hver frøsort har sin egen plante som vokser opp.
39 Akkurat som det er forskjellige sorter frø og planter, så er det også forskjell på kjøtt. Mennesker, dyr, fisker og fugler er alle forskjellige.
40 Englene i himmelen har kropper som er helt forskjellige fra våre, og den skjønnheten og herligheten de har, er annerledes enn skjønnheten og herligheten vi har.
41 Solen har en slags herlighet, mens månen og stjernene har en annen. Og stjernene skiller seg fra hverandre i skjønnhet og klarhet.
42 På samme måte er våre jordiske kropper, som dør og går til grunne, annerledes enn de kroppene vi skal få når vi står opp igjen. De skal aldri dø.
43 De kroppene vi nå har, er til liten ære. De blir syke og dør. Men de vil bli fylt med herlighet når vi en dag skal stå opp igjen. Ja, de er svake og døende kropper nå, men når vi blir levende igjen, skal de bli fulle av styrke.
44 Det ble sådd et legeme som hadde sjel, men det er et åndelig legeme som skal stå opp igjen. Så sant det finnes et legeme med sjel, finnes det også et åndelig legeme.
45 Skriftene sier oss at det første menneske, Adam, fikk en naturlig menneskelig kropp. Kristus er mer enn det. Han er en Ånd som gir liv.
46 Først har vi altså disse menneskelige kroppene. Senere vil Gud gi oss åndelige, himmelske kropper.
47 Adam ble skapt av jordens støv, men Kristus kom fra himmelen.
48 Ethvert menneskelig vesen har en kropp som er lik den Adam hadde. Men alle som tilhører Kristus, vil få samme kropp som han ? en ny kropp fra himmelen.
49 Slik som enhver av oss nå har en kropp som er lik den Adam hadde, skal vi en dag få en kropp som er lik den Kristus har.
50 Jeg sier dere, brødre: En jordisk kropp, dannet av kjøtt og blod, kan ikke komme inn i Guds rike. Disse kroppene passer ikke til å leve evig.
51 Nå vil jeg betro dere en vidunderlig hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles!
52 En dag skal det lyde et støt i den siste basun. Når basunen lyder skal de døde stå opp til evig liv, og vi skal alle bli forvandlet! Den dagen skal både de som lever og de som er døde få nye kropper.
53 For våre jordiske kropper, de som vi nå har og som kan dø, må forvandles til himmelske kropper, som ikke kan forgå, men som skal leve evig.
54 Når dette skjer, vil skriftstedet gå i oppfyllelse ?
55-56 «Døden er oppslukt, seieren er vunnet». Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? For synden ? den brodd som er årsaken til døden ? vil være borte, og loven, som avslører våre synder, skal ikke lenger være vår dommer.
57 Vi takker Gud for dette! Det er han som gir oss seieren ved Jesus Kristus, vår Herre!
58 Vær sterke og faste, alltid rike i Herrens gjerning. Dere vet at ingenting av det dere gjør er bortkastet. Det ville det vært om det ikke var noen oppstandelse.
© 2018 ERF Medien