Help

En Levende Bok

1 La kjærligheten være målet ditt, men be også om de spesielle gavene som den Hellige Ånd gir, særlig profetiens gave, slik at man er i stand til å forkynne budskapet fra Gud.

«TUNGETALE»

2 Men hvis du har gaven til å tale i tunger, tale språk du ikke har lært, så taler du til Gud, ikke til andre. De er ikke i stand til å forstå deg. Du taler ved Åndens kraft, men det vil være en hemmelighet.
3 En som profeterer, derimot, forkynner Guds budskap, og han hjelper andre til å vokse i Herren. Han oppmuntrer og trøster dem.
4 Et menneske som «taler i tunger» er til hjelp for seg selv og sin egen åndelige vekst, mens en som profeterer, forkynner budskap fra Gud og hjelper hele menigheten til å vokse i hellighet og styrke.
5 Jeg skulle ønske dere alle hadde gaven til å tale i tunger, men enda mer ønsker jeg at dere var i stand til å profetere, forkynne Guds budskap, for det er en større og mer nyttig gave enn å tale på ukjente språk ? hvis du da ikke kan fortelle de andre etterpå hva du sier, slik at de også kan få noe godt ut av det.
6 Kjære venner, om jeg selv skulle komme til dere og tale på et språk som dere ikke forstod, hva hjelp ville dere få av det? Men hvis jeg enkelt taler det Gud har vist meg, sier dere det jeg vet og de store sannheter fra Guds ord ? så er det dette dere trenger. Det er dette som blir til hjelp for dere.
7 Til og med musikkinstrumentene ? fløyten, for eksempel, eller harpen ? viser behovet for å tale et enkelt, alminnelig språk. Ingen vil kjenne igjen fløytetonene hvis ikke hver tone høres klart.
8 Og hvis ikke militærmusikeren spiller det rette signalet, hvordan skal da soldatene vite at de kalles til strid?
9 På samme måten er det hvis du snakker til et menneske på et språk som han ikke forstår. Hvordan skal han da forstå hva du mener? Du kunne like gjerne ha snakket til veggen.
10 Jeg antar at det er hundrevis av forskjellige språk i verden. Alle er ypperlige for dem som forstår dem,
11 men for meg betyr de ingen ting. Et menneske som snakker til meg på et av disse språkene, vil være en fremmed for meg og jeg for ham.
12 Siden dere er så ivrige etter å få spesielle gaver fra den Hellige Ånd, så be ham om de aller beste, for de vil virkelig bli til hjelp for menigheten.
13 Hvis noen har fått gaven til å tale i fremmede tunger, bør han også be om gaven til å tyde det han sier, slik at han kan forklare det for menigheten.
14 Hvis jeg ber på et språk jeg ikke forstår, så ber min ånd, men jeg vet ikke hva jeg sier.
15 Hva skal jeg så gjøre? Jeg vil gjøre begge deler. Jeg vil be i fremmede tunger og også på det språket som alle forstår. Jeg vil synge i fremmede tunger og også på et alminnelig språk, slik at jeg kan forstå den lovprisning jeg kommer med.
16 For hvis du lovpriser og takker Gud bare med ånden, hvordan kan da de som ikke forstår deg, prise Gud sammen med deg? Hvordan kan de takke sammen med deg hvis de ikke vet hva du sier?
17 Du vil uten tvil holde en vakker takkebønn, men de andre som er til stede, vil ikke få noen hjelp av det.
18 Jeg takker Gud for at jeg taler i tunger mer enn noen av dere når jeg er for meg selv.
19 Men i gudstjenesten vil jeg mye heller tale fem ord som folk kan forstå, og bli hjulpet ved, enn ti tusen ord i tungetale ? på et ukjent språk.
20 Kjære brødre, vær ikke barnslige i deres forståelse av disse tingene. Vær uskyldige spebarn når det gjelder å planlegge det som er ondt, men vær intelligente mennesker i saker av dette slaget.
21 Det står i de gamle Skriftene at Gud ville sende mennesker fra andre land som skulle tale på fremmede språk til hans folk, men ikke engang det ville de høre på.
22 Dere ser altså at det å tale i tunger ikke er til noen hjelp for Guds barn, men det har stor betydning for den som ikke tror. Det blir et tegn fra Gud. Den profetiske talen er et tegn for de troende, men de som ikke tror er enda ikke modne for denne forkynnelsen.
23 Hvis en vantro eller en som ikke har disse gavene, kommer til menigheten og hører dere alle tale på andre språk, vil han sannsynligvis tro at dere er gale.
24 Men hvis dere alle profeterer, forkynner Guds ord (selv om slik forkynnelse er mest for troende) og en vantro eller en ny kristen kommer inn, så vil alle disse prekenene overbevise ham om at han er en synder. Hans samvittighet vil få et stikk av alt det han hører.
25 Mens han lytter, vil alle hans tanker bli avslørt, og han vil falle ned på sine knær og tilbe Gud. Han skal vitne om at Gud er iblant dere.

REGLER FOR GUDSTJENESTEN

26 Mine brødre, la oss summere opp det jeg har sagt. Når dere kommer sammen, skal en synge, en annen skal undervise eller fortelle noe spesielt som Gud har gitt ham. Noen skal tale på et fremmed språk, eller fortelle hva en annen som taler på det fremmede språket sier. Alt som gjøres må være til nytte og bygge opp i Herren.
27 Ikke flere enn to eller tre skal tale på et fremmed språk, og de må tale en av gangen. Noen må være ferdige til å tolke det som sies.
28 Hvis det ikke er noen til stede som kan tolke, må de ikke tale høyt. De kan tale stille for seg selv og for Gud, men ikke så andre hører det.
29-30 To eller tre kan profetere, en av gangen, mens alle de andre lytter. Men hvis det er noen som mottar et budskap eller en tanke fra Herren mens en annen profeterer, må han ikke avbryte. Han kan fullføre etter at budskapet er båret fram.
31 På denne måten kan alle som har profetiens gave tale, den ene etter den andre, og alle kan lære, bli oppmuntret og hjulpet.
32 Husk at en som har et budskap fra Gud, kan vente til det er hans tur.
33 For Gud er ikke uordens Gud men fredens Gud. Som i alle kristne menigheter,
34 skal kvinnene være stille under menighetsmøtene. De skal ikke ta del i samtalen, for de er underordnet mennene, slik som Skriftene også hevder.
35 Hvis de har spørsmål å stille, så la dem spørre mennene sine hjemme. Det er upassende at en kvinne uttrykker sine meninger i menighetsmøtene.
36 Er dere uenige? Og tror dere virkelig at kunnskapen om Guds vilje begynner og slutter med dere korintiere? Da tar dere feil!
37 Dere som hevder at dere har profetiens gave eller andre spesielle gaver fra den Hellige Ånd, skulle være de første til å innse at det jeg sier er et bud fra Herren selv.
38 Men hvis noen fremdeles er uenige ? så får vi la dem bli i sin uvitenhet.
39 Altså, mine medtroende, gjør hva dere kan for å bli profeter, slik at dere kan forkynne Guds budskap klart. Si aldri at det er galt å tale i tunger.
40 Sørg imidlertid for at alt skjer på rett måte og med orden.
© 2018 ERF Medien