Help

En Levende Bok

NÅDEGAVENE

1 Nå, brødre, vil jeg skrive om de mulighetene Den Hellige Ånd gir hver enkelt av dere. Jeg vil ikke at det skal være noen misforståelse om dette.
2 Dere husker nok at før dere ble kristne, gikk dere omkring fra den ene avguden til den andre, men ingen av dem kunne si et eneste ord.
3 Nå treffer dere folk som hevder at de taler budskap fra Gud. Hvordan kan dere vite om de virkelig er inspirert av Gud, eller om det bare er noen som vil lure dere? Dette er prøven: Ingen som taler ved Guds Ånds kraft kan forbanne Jesus, og ingen kan si: «Jesus er Herre» og virkelig mene det, uten i Den Hellige Ånd.
4 Nå gir Gud oss mange slags nådegaver, men det er den samme Hellige Ånd som er kilden til alt.
5 Det er forskjellige former for tjeneste for Gud, men det er den samme Herre vi tjener.
6 Gud virker på mange måter i våre liv, men det er den samme Gud som gjør gjerningen i og gjennom alle oss som hører ham til.
7 Den Hellige Ånd gir Guds kraft gjennom hver enkelt av oss, så det kommer hele menigheten til gode.
8 Ånden gir ett menneske evnen til å forkynne visdom, en annen får evnen til å meddele kunnskap. Alt kommer fra den samme Ånd.
9 En person kan få en spesiell trosgave, mens andre får kraft til å helbrede syke.
10 Han gir kraft til å gjøre undergjerninger til noen, mens andre får kraft til å profetere og forkynne med inspirasjon. Han gir noen evne til å forstå om det er onde ånder som taler gjennom dem som sier at de bærer fram Guds budskap ? eller om det virkelig er Guds Ånd som taler. Andre er i stand til å tale språk de aldri har lært, og andre, som heller ikke kjenner språket, får evne til å tyde det som blir sagt.
11 Det er den ene og samme Hellige Ånd som gir alle disse gavene og som bestemmer hva hver enkelt av oss skal ha.
12 Det er mange lemmer på kroppen vår, men hvert enkelt lem utgjør tilsammen hele kroppen. Slik er det også med Kristi «kropp».
13 Hver enkelt av oss er en del av Kristi kropp. Noen av oss er jøder, noen er hedninger, noen er slaver og noen er frie. Men den Hellige Ånd har føyet alle sammen til én kropp. Vi er døpt inn i Kristi kropp ved den ene Ånd og har alle fått den samme Hellige Ånd.
14 Ja, det er mange lemmer på kroppen.
15 Hvis foten sier: «Jeg hører ikke med til kroppen for jeg er ikke hånd», så hører den like fullt med til kroppen.
16 Og hva ville dere tro hvis øret sa: «Jeg hører ikke med til kroppen, for jeg er bare et øre og ikke et øye»? Skulle det ikke høre med til kroppen?
17 Sett at hele kroppen var øye ? hvordan skulle dere da høre? Eller om hele kroppen bare var et eneste stort øre, hvordan skulle dere da kunne lukte?
18 Det er ikke slik Gud har skapt oss. Han har dannet de mange lemmene på kroppen vår, og han har plassert dem alle akkurat der han ønsker dem.
19 Så merkelig en kropp ville være om den bare hadde hatt ett lem!
20 Gud har altså skapt mange lemmer, men likevel er det bare én kropp.
21 Øyet kan aldri si til hånden: «Jeg trenger deg ikke.» Hodet kan ikke si til føttene: «Jeg trenger dere ikke.»
22 De lemmene som synes å være svakest og minst viktige, er egentlig de mest nødvendige.
23 Ja, vi er særlig glad for å ha enkelte av de lemmene som ser ganske ubetydelige ut! Vi sørger for å beskytte de delene av kroppen som ikke skal sees.
24 De andre trenger det jo ikke. Slik har Gud satt kroppen sammen på en måte som gjør at de delene som ellers virker ubetydelige, får ekstra ære og omhu.
25 Dette skaper samspill mellom lemmene, ved at lemmene har den samme omsorg for hverandre som de har for seg selv.
26 Hvis ett lem lider, så lider alle de andre lemmene også, og hvis ett lem æres, så blir også andre glade.
27 Det jeg vil si med dette er at dere alle er lemmer på Kristi kropp, og hver enkelt av dere er helt nødvendig.
28 Gud satte i menigheten noen til apostler, profeter ? de som forkynner Guds ord, lærere ? de som gjør undergjerninger, de som har helbredelsens gave, de som kan hjelpe andre, de som kan få andre til å samarbeide, de som taler i språk som de aldri har lært.
29 Er alle apostler? Selvsagt ikke. Skal alle være predikanter eller profeter? Nei. Er alle lærere? Har alle makt til å gjøre undergjerninger?
30 Kan alle helbrede syke? Selvsagt ikke. Gir Gud oss alle evnen til å tale i språk som vi aldri har lært? Kan hvem som helst tyde det de som har denne gaven, sier?
31 Nei, men prøv å få de viktigste av disse gavene.
© 2018 ERF Medien