Help

En Levende Bok

1 Vi må aldri glemme, kjære brødre, hva som hendte med folket vårt i ørkenen. Gud ledet dem ved å sende en sky som gikk foran dem, og han førte dem alle trygt gjennom Rødehavet.
2 De ble på en måte døpt til Moses, og han skulle være deres leder.
3-4 Og ved et under sendte Gud dem mat og drikke der i ørkenen. De drakk det vann som Kristus gav dem. Han var der sammen med dem som en mektig klippe.
5 Likevel var de fleste av dem ulydige mot Gud, og han ødela dem der i ødemarken.
6-7 Disse hendelsene skal lære oss å ikke ha lyst til det onde. Vi skal heller ikke tilbe avguder. (Skriftene sier: «Folket satte seg ned for å spise og drikke, og så reiste de seg for å danse» i tilbedelse av gullkalven.)
8 Vi må også lære av det som hendte da noen av dem begikk grove seksuelle synder og 23.000 falt døde om på en dag.
9 Dere må ikke sette Herrens tålmodighet på prøve. Det gjorde de, og de døde av slangebitt.
10 Knurr ikke mot Gud og hans handlemåte, slik som noen av dem gjorde, for det var derfor Gud sendte sin engel for å ødelegge dem.
11 Alt som skjedde med dem, skal være eksempel for oss. Slik at vi kan lære av det og ikke gjøre det samme som dem. Alt ble skrevet ned, slik at vi kan lese om det og lære av det nå, når verden nærmer seg slutten.
12 Ta dere derfor i vare. Hvis dere tenker: «Jeg kommer aldri til å oppføre meg slik» ? så la dette være en advarsel for dere. For dere kan også falle i synd.
13 Men husk ? det dere møter av fristelser, er ikke noe nytt og annerledes. Mange andre har stått overfor nøyaktig det samme før dere. Og ingen fristelse er uimotståelig. Gud er trofast. Derfor kan dere stole på at han vil hindre fristelsen i å bli så sterk at dere ikke kan stå dere mot den. For dette har han lovt, og han vil gjøre det han sier. Han vil vise dere hvordan dere skal kunne stå fast, slik at dere med tålmodighet kan nå målet.
14 Kjære venner, hold dere unna all avgudsdyrkelse.

DERE KAN IKKE GÅ BEGGE VEIER

15 Dere er forstandige mennesker. Undersøk nå selv om det jeg sier er sant.
16 Når vi ber om Herrens velsignelse over det vi drikker ved Herrens bord, betyr det at alle som drikker det, får samfunn med Kristi blod. Er dere ikke enige? Og når vi bryter brødet og spiser det sammen, viser det at vi får samfunn med Jesu legeme.
17 Uansett hvor mange vi er, så spiser vi alle av det samme brødet, og det viser at vi alle er deler av det ene Kristi legeme.
18 Det samme gjelder jødene når de spiser av offeret. Alle får del i det som skjer på alteret.
19 Hva er det jeg forsøker å si? Sier jeg at avgudene som hedningene ofrer til, virkelig lever og at disse ofrene har sin verdi? Nei, slett ikke.
20 Det jeg sier er at de som ofrer mat til avgudene, kommer i samfunn med onde ånder og ikke med Gud. Og jeg vil ikke at noen av dere skal ha del med onde ånder når dere, sammen med hedningene, spiser mat som har vært ofret til avgudene.
21 Dere kan ikke drikke fra begeret ved Herrens bord og samtidig gjøre det samme ved Satans. Dere kan ikke spise brød både ved Herrens bord og ved Satans bord.
22 Hvorfor frister dere Herren? Er dere sterkere enn ham?
23 Dere er i sannhet fri til å spise mat som er ofret til avguder om dere ønsker det. Det er ikke imot Guds lov å spise slikt kjøtt, men det betyr ikke at dere bare skal gå i vei og gjøre det. Det kan være helt lovlig, men det er ikke sikkert at det tjener til det gode og at det blir til gagn for dere.
24 Tenk ikke bare på dere selv. Forsøk å tenke på andre mennesker også og hva som er best for dem.
25 Dette skal dere gjøre: Spis all slags kjøtt som selges på torget. Spør ikke om det har vært ofret, slik at ikke svaret skal såre samvittigheten deres.
26 For jorden og alt godt som er der, tilhører Herren. Dere skal nyte det.
27 Hvis en som ikke er kristen, ber dere på middag, så bare gå dit. Ta imot innbydelsen hvis dere vil. Spis alt det som står på bordet, og still ikke spørsmål. Da vet dere ikke om det har vært brukt ved ofringer eller ikke, og dere risikerer ikke å få dårlig samvittighet ved å spise det.
28 Men hvis noen advarer dere og sier at kjøttet har vært ofret til avguder, så spis ikke av hensyn til den som sa det.
29 I dette tilfellet er det følelsene hans som er viktige, ikke deres.Nå vil dere kanskje spørre hvorfor dere skal begrenses av hva andre mener.
30 Hvis jeg kan takke Gud for maten og glede meg over den, hvorfor da la en annen ødelegge alt bare fordi han mener at det jeg gjør er galt?
31 Jeg skal si dere grunnen. Det er fordi dere skal gjøre alt til Guds ære, også når det gjelder mat og drikke.
32 Vær ikke til anstøt for noen, enten det er jøder, hedninger eller kristne.
33 Denne regelen følger jeg selv også. Jeg forsøker å gjøre alle til lags i alt jeg gjør. Jeg gjør ikke det jeg liker eller det som er best for meg, men det som er best for dem, slik at de kan bli frelst.
© 2018 ERF Medien