Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

GUD ER LYS

1 Kristus har levd fra verdens begynnelse. Likevel har jeg selv sett ham med egne øyne og hørt ham tale. Jeg har rørt ved ham med mine egne hender. Han er Guds budskap om livet.
2 Kristus er liv fra Gud. Vi har sett det og vitner om det. Kristus er evig liv. Han var hos Faderen, og ble åpenbart for oss.
3 Igjen sier jeg, vi taler til dere om det vi selv virkelig har sett og hørt, slik at dere kan dele samfunnet og den glede som vi har med Faderen og med Jesus Kristus, hans Sønn.
4 Hvis dere gjør som jeg sier i dette brevet, vil også dere bli fylt av glede, og det samme vil vi.
5 Dette er det budskapet som Gud har gitt oss for å gi videre til dere: Gud er lys, og i ham finnes det ikke mørke.
6 Hvis vi sier at vi er hans venner, men fortsetter å leve i åndelig mørke og synd, da lyver vi.
7 Men hvis vi lever i Guds lys, akkurat som Kristus gjør, da har vi et herlig samfunn og kan glede oss med hverandre, og Jesu, hans Sønns, blod renser oss fra all synd.
8 Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi bare oss selv og fornekter sannheten.
9 Men hvis vi bekjenner vår synd for ham, kan vi stole på at han tilgir oss og renser oss fra alt som er urent. Gud gjør dette for oss, for Kristus døde for å rense bort våre synder.
10 Hvis vi hevder at vi ikke har syndet, lyver vi og kaller Gud for en løgner, for han sier at vi har syndet.
© 2019 ERF Medien