Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.
2  Felhõ és homályosság van körülte; igazság és jogosság az õ székének erõssége.
3  Tûz jár elõtte, és köröskörül elégeti az õ szorongatóit.
4  Megvilágosítják az õ villámai a világot; látja és megretteg a föld.
5  A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr elõtt, az egész földnek Ura elõtt.
6  Az egek hirdetik az õ igazságát, és minden nép látja az õ dicsõségét.
7  Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak elõtte mind az istenek.
8  Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!
9  Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!
10  A kik szeretitek az Urat, gyûlöljétek a gonoszt! Megõrzi õ az õ kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezébõl megszabadítja õket.
11  Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívûekre öröm.
12  Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az õ szentséges emlékezetét!
© 2018 ERF Medien