Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!
2  Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az õ nevét; hirdessétek napról-napra az õ szabadítását.
3  Beszéljétek a népek között az õ dicsõségét, minden nemzet között az õ csodadolgait;
4  Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.
5  Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.
6  Ékesség és fenség van elõtte; tisztesség és méltóság az õ szent helyén.
7  Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsõséget és tisztességet!
8  Adjátok az Úrnak neve dicsõségét; hozzatok ajándékot és jõjjetek be az õ tornáczaiba!
9  Hajoljatok meg az Úr elõtt szent ékességben; rettegjen elõtte az egész föld!
10  Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerõsítette a földet, hogy meg ne induljon; õ ítéli meg a népeket igazsággal.
11  Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való!
12  Viduljon a mezõ és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdõ minden fája is,
13  Az Úrnak orczája elõtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az õ hûségével.
© 2018 ERF Medien