Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Jõjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kõsziklájának!
2  Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.
3  Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.
4  A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.
5  A kié a tenger, és õ alkotta is azt, és a szárazföldet is az õ kezei formálták.
6  Jõjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr elõtt, a mi alkotónk elõtt!
7  Mert õ a mi Istenünk, mi pedig az õ legelõjének népei és az õ kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az õ szavát.
8  Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:
9  A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.
10  Negyven esztendeig bosszankodtam [e] nemzetségen, és mondám: Tévelygõ szívû nép õk, és nem tudják õk az én útamat!
11  A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam [helyére.]
© 2018 ERF Medien