Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Zsoltár, ének szombat napra.
2  Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!
3  Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hûséges voltodat.
4  Tíz húrú hegedûvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel.
5  Mert megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek mûveiben örvendezem.
6  Mely nagyok Uram a te mûveid, igen mélységesek a te gondolataid!
7  A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt:
8  Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fû, és virágoznak mind a hamisság cselekedõk, mindörökké elveszszenek õk;
9  Te pedig Uram, magasságos vagy örökké!
10  Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek, [és ]elszélednek mind a hamisság cselekedõk!
11  De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.
12  És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevõkön mulat majd a fülem.
13  Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon.
14  Plánták [õk] az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.
15  Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellõk lesznek;
16  Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kõsziklám, és hogy nincsen hamisság benne!
© 2017 ERF Medien