Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. &A szent hegyeken vetette meg az õ fundamentomát.
2  Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.
3  Dicsõséges dolgokat beszélnek felõled, te Istennek városa! Szela.
4  Elõszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerõimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.
5  És ezt mondják a Sion felõl: Mind ez, mind amaz ott született, és õ, a Felséges, erõsíti azt.
6  Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.
7  És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.
© 2018 ERF Medien