Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek, Kóráh fiainak zsoltára.
2  Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób [nemzetségébõl ] való foglyokat.
3  Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bûnüket. Szela.
4  Elhárítottad [róluk] minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.
5  Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!
6  Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékrõl nemzedékre tartod-é haragod?
7  Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?
8  Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!
9  Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az õ népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.
10  Bizonyára közel van az õ szabadítása az õt félõkhöz, hogy dicsõség lakozzék a mi földünkön.
11  Irgalmasság és hûség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.
12  Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint alá az égbõl.
13  Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.
14  Igazság jár elõtte és követi õt az õ lépéseinek útján.
© 2018 ERF Medien