Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára.
2  Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
3  Kivánkozik, sõt emésztõdik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élõ Isten felé.
4  A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!
5  Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
6  Boldog ember az, a kinek te vagy erõssége, [s] a te ösvényeid vannak szívében.
7  Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai esõ.
8  Erõrõl erõre jutnak, [míg] megjelennek Isten elõtt a Sionon.
9  Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.
10  Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!
11  Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer [másutt;] inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!
12  Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsõséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.
13  Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.
© 2018 ERF Medien