Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Aszáf zsoltára. &Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között.
2  Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela.
3  Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!
4  Mentsétek meg a szegényt és szûkölködõt; a gonoszok kezébõl szabadítsátok ki.
5  Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog.
6  Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
7  Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely fõember.
8  Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.
© 2017 ERF Medien