Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára.
2  Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!
3  Efraim, Benjámin és Manasse elõtt támaszd fel a te hatalmadat, és jõjj el, hogy szabadíts meg minket!
4  Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.
5  Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?
6  Könyhullatásnak kenyerével éteted õket, s könyhullatások árjával itatod meg õket.
7  Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk.
8  Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!
9  Égyiptomból szõlõt hozál ki, kiûzéd a pogányokat és azt elültetéd.
10  Helyet egyengettél elõtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.
11  Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei [olyanok lettek, mint] az Isten czédrusfái.
12  Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.
13  Miért rontottad el annak gyepûit, hogy szaggathassa minden járókelõ?
14  Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.
15  Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekbõl és lásd és tekintsd meg e szõlõtõt!
16  És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!
17  Elégett a tûzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.
18  Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerõsítettél magadnak,
19  Hogy el ne térjünk tõled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet.
20  Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!
© 2018 ERF Medien