Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.
2  Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsõségedet.
3  A csecsemõk és csecsszopók szájával erõsítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyûlölködõt és bosszúállót elnémítsd.
4  Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
5  Micsoda az ember - [mondom] - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
6  Hiszen kevéssel tetted õt kisebbé az Istennél, és dicsõséggel és tisztességgel megkoronáztad õt!
7  Úrrá tetted õt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
8  Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezõnek vadait is;
9  Az ég madarait és a tenger halait, [mindent], a mi a tenger ösvényein jár.
10  Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!
© 2018 ERF Medien