Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének.
2  Ismeretes az Isten Júdában, nagy az õ neve Izráelben.
3  Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.
4  Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.
5  Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.
6  Kifosztattak a bátor szívûek, álmukat aluszszák, és minden hõs kezének ereje veszett.
7  A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.
8  Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád elõtt, mikor haragszol?
9  Az egekbõl jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,
10  Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.
11  Mert az emberek haragja megdicsõít téged, miután felövezed végsõ haragodat.
12  Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik õ körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.
13  Mert a fejedelmek gõgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
© 2018 ERF Medien