Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek; zsoltár; Dávid éneke.
2  Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik [ott] a fogadást.
3  Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.
4  Bûneim erõt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.
5  Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
6  Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;
7  A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;
8  A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.
9  Félnek is jeleidtõl a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.
10  Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.
11  Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesõvel meglágyítod azt, termését megáldod.
12  Megkoronázod az esztendõt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;
13  Csepegnek a puszta legelõi és a halmokat vígság övezi.
14  A legelõk megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.
© 2018 ERF Medien