Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.
2  Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize;
3  Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsõségedet.
4  Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5  Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
6  Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!
7  Ha reád gondolok ágyamban: õrváltásról õrváltásra rólad elmélkedem;
8  Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.
9  Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.
10  Azok pedig, a kik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak.
11  Szablya martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledelei.
12  A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri õt mindaz, a ki õ reá esküszik; mert bedugatik a hazugok szája.
© 2018 ERF Medien