Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek, Jedutun szerint; Dávid zsoltára.
2  Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tõle van az én szabadulásom.
3  Csak õ az én kõsziklám és szabadulásom; õ az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb.
4  Meddig támadtok még egy ember ellen; [meddig] törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dûlõ kerítés ellen?
5  Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék õt le méltóságából; szeretik a hazugságot; szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela.
6  Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tõle van reménységem.
7  Csak õ az én kõsziklám és szabadulásom; õ az én oltalmam, azért nem rendülök meg.
8  Istennél van szabadulásom és dicsõségem; az én erõs kõsziklám, az én menedékem Istenben van.
9  Bízzatok õ benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki elõtte szíveteket; Istn a mi menedékünk. Szela.
10  Bizony hiábavalók a közembernek fiai és hazugok a fõembernek fiai; ha mérõserpenyõbe vettetnek, mind alábbvalók a semminél.
11  Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevélykedjetek; a vagyonban, ha nõ, ne bizakodjatok;
12  Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené.
13  Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az õ cselekedete szerint!
© 2018 ERF Medien