Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;
2  Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret.
3  Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!
4  Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.
5  A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.
6  Adtál a téged félõknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.
7  Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!
8  Az õ szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:
9  Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelõm.
10  Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!
11  Kicsoda vezet engem az erõs városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?
12  Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel?
13  Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.
14  Istennel gyõzedelmet nyerünk, s õ tapodja el ellenségeinket.
© 2018 ERF Medien