Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek az altashétre; Dávid miktámja.
2  Avagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok-é meg? Avagy igazán ítéltek-é ti embernek fiai?
3  Sõt inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben! a ti kezeiteknek hamisságát méritek e földön.
4  Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok anyjok méhétõl kezdve.
5  Mérgök olyan, mint a kígyónak mérge; mint a siket áspisé, a mely füleit bedugja.
6  A mely nem hallja a bûbájosoknak szavát, sem a bûvölõét, a ki bûbájakban jártas.
7  Isten, rontsd meg az õ fogaikat az õ szájokban; az oroszlánoknak zápfogait törd össze, Uram!
8  Olvadjanak el, folyjanak széllyel, mint a víz; ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok.
9  Legyenek mint a csiga, a mely szétfolyván, elmúlik; mint az aszszonynak idétlen szülötte, a mely nem látta a napot.
10  Mielõtt megéreznék fazekaitok a tövist, mind nyersen, mind égõn elragadja azt a forgószél.
11  Örül az igaz, mikor látja a bosszúállást; lábait mossa a gonosznak vérében.
12  És azt mondja az ember: Bizonyára van jutalma az igaznak; bizony van ítélõ Isten e földön!
© 2018 ERF Medien