Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek az altashétre; Dávid miktámja; mikor Saul elõl a barlangba menekült.
2  Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, a míg elvonulnak a veszedelmek.
3  A magasságos Istenhez kiáltok; Istenhez, a ki jót végez felõlem.
4  Elküld a mennybõl és megtart engem: meggyalázza az engem elnyelõt. Szela. Elküldi Isten az õ kegyelmét és hûségét.
5  Az én lelkem oroszlánok között van, tûzokádók között fekszem; emberek között, a kiknek foguk dárda és nyilak, nyelvök pedig éles szablya.
6  Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsõséged!
7  Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyedett; vermet ástak én elõttem, de õk estek abba. Szela.
8  Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek!
9  Serkenj fel én dicsõségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt!
10  Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között.
11  Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhõkig a te hûséged.
12  Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsõséged!
© 2018 ERF Medien