Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása;
2  Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid?
3  Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!
4  Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.
5  Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela.
6  Ímé, Isten segítõm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.
7  Bosszút áll az utánam leselkedõkön; a te igazságod által rontsd meg õket.
8  Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.
9  Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.
© 2018 ERF Medien