Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek; Dávid tanítása;
2  Mikor az Idumeus Dóeg eljött és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki: Dávid az Akhimélek házába ment be.
3  Mit dicsekedel gonoszságban, oh te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való!
4  Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan mint az éles olló, te álnokságnak mestere!
5  Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szela.
6  Szeretsz minden ártalmas beszédet, [és] az álnok nyelvet.
7  Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élõk földérõl. Szela.
8  És látják [ezt] az igazak, és félnek, és nevetnek rajta:
9  Ímé az a férfiú, a ki nem Istent fogadta erõsségévé, hanem az õ gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az õ gonoszságában volt!
10  Én pedig mint zöldelõ olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké.
11  Áldlak téged örökké, hogy [így] cselekedtél; nevedben remélek, mert jóságos [vagy,] a te híveid elõtt.
© 2018 ERF Medien