Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  A Kóráh fiainak zsoltáréneke.
2  Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az õ szentséges hegyén.
3  Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélsõ észak felé, a nagy királynak városa.
4  Isten van az õ palotáiban, ismeretes ott, mint menedék.
5  Mert ímé, a királyok összegyûltek, de tovatüntek együttesen.
6  Meglátták õk, legott elcsodálkoztak; megijedtek, elriadtak.
7  Rémület fogta el ott õket, fájdalom, a milyen a szülõasszonyé;
8  A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit.
9  A miként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk városában; örökre megerõsítette azt az Isten! Szela.
10  A te kegyelmedrõl elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében.
11  A milyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a te jobbod.
12  Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai a te ítéletedért.
13  Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait.
14  Jól nézzétek meg sánczait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendõ nemzedéknek:
15  Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, õ vezet minket mindhalálig!
© 2018 ERF Medien