Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.
2  Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.
3  Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.
4  Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá.
5  Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsõségét, a kit szeret. Szela.
6  Felvonul Isten harsona- szónál, kürtzengés közt az Úr.
7  Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek!
8  Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel.
9  Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az õ szentségének trónján.
10  Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos õ igen!
© 2018 ERF Medien