Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesrõl.
2  Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: mûvem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla.
3  Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké.
4  Kösd derekadra kardodat vitéz! Dicsõségedet és ékességedet.
5  És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelidségért [és] jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed.
6  Nyilaid élesek; népek hullanak alád; a király ellenségeinek szívében.
7  Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája.
8  Szereted az igazságot, gyûlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.
9  Mirrha, áloe, kácziaillatú minden öltözeted; elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged.
10  Királyok leányai a te ékességeid; jobb kezed felõl királyné áll ofiri aranyban.
11  Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát.
12  Szépségedet a király kivánja; hiszen urad õ, hódolj hát néki!
13  Tyrus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hizelegnek néked.
14  Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája.
15  Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szûzek [vonulnak] utána, az õ társnõi; néked hozzák õket.
16  Bevezetik õket örömmel, vígsággal; bemennek a király palotájába.
17  Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed õket fejedelmekké mind az egész földön.
18  Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékrõl nemzedékre; örökkön örökké dicsérnek majd téged a népek!
© 2017 ERF Medien