Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid zsoltára emlékeztetõül.
2  Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!
3  Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.
4  Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.
5  Mert bûneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erõm felett.
6  Megsenyvedtek, megbûzhödtek sebeim oktalanságom miatt.
7  Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok.
8  Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.
9  Erõtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserûsége miatt jajgatok.
10  Uram, elõtted van minden kívánságom, és nincs elõled elrejtve az én nyögésem!
11  Szívem dobogva ver, elhágy erõm, s szemem világa - az sincs már velem.
12  Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.
13  De tõrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.
14  De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.
15  És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.
16  Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
17  Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!
18  És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig elõttem van.
19  Sõt bevallom bûneimet, bánkódom vétkem miatt.
20  De ellenségeim élnek, erõsödnek; megsokasodtak hazug gyûlölõim,
21  És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.
22  Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tõlem!
23  Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!
© 2018 ERF Medien