Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid zsoltára. Templomszentelési ének.
2  Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam.
3  Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!
4  Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.
5  Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsõítsétek szent emlékezetét.
6  Mert csak pillanatig [tart] haragja, [de] élethossziglan jóakarata; este bánat száll be [hozzánk], reggelre öröm.
7  Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha.
8  Uram, jókedvedbõl erõsséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és megroskadtam.
9  Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök!
10  Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?
11  Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem!
12  Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.
13  Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felõled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsõítlek téged.
© 2018 ERF Medien