Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid zsoltára. &Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet!
2  Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.
3  Az Úr szava [zeng] a vizek fölött, a dicsõség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett.
4  Az Úr szava erõs; az Úr szava fenséges.
5  Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is.
6  És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat.
7  Az Úr szava tûzlángokat szór.
8  Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját.
9  Az Úr szava megborjaztatja a nõstény szarvasokat, lehántja az erdõket, és az õ hajlékában mindene azt mondja: dicsõ!
10  Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké.
11  Az Úr ad erõt népének, az Úr megáldja népét békességgel.
© 2017 ERF Medien