Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávidé. &Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.
2  Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.
3  Mert kegyelmed szemem elõtt van, és hûségedben járok-kelek.
4  Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.
5  Gyûlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.
6  Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram!
7  Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.
8  Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsõséged hajlékának helyét.
9  Ne sorozd a bûnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé,
10  A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel.
11  Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam.
12  Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.
© 2018 ERF Medien