Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid zsoltára. &Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
2  Mert õ alapította azt a tengereken, és a folyókon megerõsítette.
3  Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az õ szent helyén?
4  Az ártatlan kezû és tiszta szívû, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
5  Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétõl.
6  Ilyen az õt keresõk nemzetsége, a Jákób [nemzetsége,] a kik a te orczádat keresik. Szela.
7  Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsõség királya.
8  Kicsoda ez a dicsõség királya? Az erõs és hatalmas Úr, az erõs hadakozó Úr.
9  Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsõség királya!
10  Kicsoda ez a dicsõség királya? A seregek Ura, õ a dicsõség királya. Szela.
© 2018 ERF Medien