Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szûkölködöm.
2  Fûves legelõkön nyugtat engem, [és] csendes vizekhez terelget engem.
3  Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.
4  Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszszõd és botod, azok vigasztalnak engem.
5  Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elõtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
© 2018 ERF Medien