Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára.
2  Uram, a te erõsségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.
3  Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.
4  Sõt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.
5  Életet kért tõled: adtál néki hosszú idõt, örökkévalót és végtelent.
6  Nagy az õ dicsõsége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.
7  Sõt áldássá tetted õt örökké, megvidámítottad õt színed örömével.
8  Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.
9  Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyûlölõidet.
10  Tüzes kemenczévé teszed õket megjelenésed idején; az Úr az õ haragjában elnyeli õket és tûz emészti meg õket.
11  Gyümölcsüket kiveszted e földrõl, és magvokat az emberek fiai közül.
12  Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;
13  Mert meghátráltatod õket, íved húrjait arczuknak feszíted.
14  Emelkedjél fel Uram, a te erõddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!
© 2018 ERF Medien