Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára.
2  Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
3  Küldjön néked segítséget a szent helyrõl; és a Sionból támogasson téged.
4  Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égõáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
5  Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
6  Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót [lobogtassunk:] teljesítse az Úr minden kérésedet!
7  Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja õt szent egeibõl jobbjának segítõ erejével.
8  Ezek szekerekben, amazok lovakban [bíznak;] mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevérõl emlékezünk meg.
9  Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
10  Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.
© 2018 ERF Medien