Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek?
2  A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az õ felkentje ellen:
3  Szaggassuk le az õ bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!
4  Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja õket.
5  Majd szól nékik haragjában, és megrettenti õket gerjedelmében:
6  Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!
7  Törvényül hirdetem: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged.
8  Kérjed tõlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.
9  Összetöröd õket vasvesszõvel: széjjelzúzod õket, mint cserépedényt.
10  Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái!
11  Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel.
12  Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az õ haragja. Boldogok mindazok, a kik õ benne bíznak!
© 2018 ERF Medien