Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid imádsága. &Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jõ csalárd ajakról.
2  A te orczádtól jõjjön ki ítéletem, a te szemeid hadd lássanak igazat.
3  Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál semmi [rosszat; ha tán] gondoltam [is], nem jött ki a számon.
4  Az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erõszakosnak ösvényeire.
5  Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim.
6  Hívtalak én, mert te felelhetsz nékem, Istenem! Hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg az én beszédemet.
7  Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, a ki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól.
8  Tarts meg engemet, mint szemed fényét; szárnyaid árnyékába rejts el engemet.
9  A gonoszok elõl, a kik pusztítanak engem; ellenségeim elõl, a kik lelkendezve vesznek körül engem.
10  Megkövéredett szívöket elzárták, szájokkal kevélyen szólanak.
11  Körülvettek most minket mentünkben; szemeiket ránk szegzik, hogy földre terítsenek.
12  Hasonlók az oroszlánhoz, a mely zsákmányra szomjaz, és a rejtekhelyen ülõ oroszlánkölyökhöz.
13  Kelj fel, oh Uram! Szállj vele szembe, terítsd le õt, szabadítsd meg lelkemet a gonosztól fegyvereddel;
14  Az emberektõl, oh Uram, kezeddel, a világ embereitõl! Az õ osztályrészük az életben van; megtöltötted hasukat javaiddal, bõvölködnek fiakkal, a miök pedig marad, gyermekeikre hagyják.
15  Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midõn felserkenek.
© 2018 ERF Medien