Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dicsérjétek az Urat! &Dicsérjétek Istent az õ szent helyén; dicsérjétek õt az õ hatalmának boltozatán!
2  Dicsérjétek õt hõsi tetteiért, dicsérjétek õt nagyságának gazdagsága szerint!
3  Dicsérjétek õt kürt-zengéssel; dicsérjétek õt hárfán és cziterán;
4  Dicsérjétek õt dobbal és tánczczal, dicsérjétek õt hegedûkkel és fuvolával;
5  Dicsérjétek õt hangos czimbalommal, dicsérjétek õt harsogó czimbalommal.
6  Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!
© 2018 ERF Medien