Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dicsérjétek az Urat! &Dicsérjétek az Urat az égbõl; dicsérjétek õt a magas helyeken!
2  Dicsérjétek õt angyalai mind; dicsérjétek õt minden õ serege!
3  Dicsérjétek õt: nap és hold; dicsérjétek õt mind: fényes csillagai!
4  Dicsérjétek õt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!
5  Dicsérjék õk az Úrnak nevét, mert parancsolt és elõállottak õk.
6  Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól.
7  Dicsérjétek az Urat a földrõl: viziszörnyek és mély vizek [ti ]mind!
8  Tûz és jégesõ, hó és köd, szélvihar, a melyek az õ rendelését cselekszik;
9  Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind [ti ]czédrusok;
10  Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;
11  Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind [ti] földi bírák!
12  Ifjak és szûzek, vének gyermekekkel:
13  Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az õ neve dicsõ egyedül; az õ dicsõsége égre-földre [kihat!]
14  És felemelte az õ népének szarvát. Dicsõítse minden õ kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!
© 2018 ERF Medien