Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!
2  Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyûjti Izráelnek elûzötteit;
3  Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.
4  Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevérõl nevezi.
5  Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.
6  Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.
7  Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!
8  A ki beborítja az eget felhõvel, esõt készít a föld számára, [és] füvet sarjaszt a hegyeken;
9  A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.
10  Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;
11  Az õt félõkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.
12  Dicsõitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!
13  Mert erõsekké teszi kapuid zárait, [s] megáldja benned a te fiaidat.
14  Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.
15  Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az õ rendelete!
16  Olyan havat ád, mint a gyapjú, [és] szórja a deret, mint a port.
17  Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az õ fagya elõtt?
18  Kibocsátja szavát s szétolvasztja õket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.
19  Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.
20  Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!
© 2018 ERF Medien