Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!
2  Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.
3  Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!
4  Kimegyen a lelke; visszatér földébe, [és] aznapon elvesznek az õ tervei.
5  Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az õ Istenében;
6  A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hûségét örökké;
7  Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezõknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.
8  Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.
9  Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.
10  Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékrõl nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!
© 2018 ERF Medien