Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról megemlékezénk.
2  A fûzfákra, közepette, [oda] függesztettük hárfáinkat,
3  Mert énekszóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig víg dalra, [mondván]: Énekeljetek nékünk a Sion énekei közül!
4  Hogyan énekelnõk az Úrnak énekét idegen földön?!
5  Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem felejtkezzék el rólam az én jobbkezem!
6  Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad; ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vígasságom fejének!
7  Emlékezzél meg, Uram, az Edom fiairól, a kik azt mondták Jeruzsálem napján: Rontsátok le, rontsátok le fenékig!
8  Babilon leánya, te pusztulóra vált! Áldott legyen a ki megfizet néked gonoszságodért, a melylyel te fizettél nékünk!
9  Áldott legyen, a ki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!
© 2018 ERF Medien